Chci nabídku

Věcné břemeno

Chystáte se koupit nemovitost? V tom případě byste měli zbystřit, protože ne vždy je koupě nemovitosti jednoduchá. Váš vysněný dům či byt může být omezen tzv. věcným břemenem. Víte vůbec, co to znamená? A jaké z toho plynou další úskalí?

Co je věcné břemeno?

Věcné břemeno nařizuje majiteli nemovitosti něco vykonat nebo se něčeho zdržet, a to ve prospěch jiné osoby nebo nemovitosti. Tzn. že věcné břemeno vlastníka nemovitosti omezuje ve prospěch někoho jiného. Ve většině případů věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí na nového nabyvatele.

 

Věcná břemena se dělí na dva základní druhy, na služebnosti reálná břemena

Služebnosti

Věcná břemena tzv. služebnosti (věci, které slouží i někomu dalšímu než jen vlastníkovi nemovitosti) jsou ta, u kterých vznikla majiteli nemovitosti povinnost něco strpět či nekonat. Jedná se o nejčastější typ věcných břemen, se kterými se člověk setká při nákupu nemovitosti.

Dále je dobré rozlišit pozemkovou osobní služebnostPozemková služebnost je služebnost, která se pojí s konkrétní nemovitou věcí, například služebnost energetických sítí.

Osobní služebnost je zase spojena s prospěchem konkrétní osoby, například služebnost bytu, kdy nám rodič odkáže nemovitost s tím, že část nemovitosti smí dále v jeho prospěch využívat.

Reálná břemena

Pro tento typ břemen je charakteristická aktivní povinnost, tedy zatížení nemovitosti takovým způsobem, že její vlastník je zavázán něco dávat či něco konat, například aktivní činnost v podobě úklidu nebo odvodů (peněžitých nebo naturálních). U těchto břemen je vztah mezi povinným a oprávněným stejný jako vztah dlužníka a věřitele. Povinný je povinen své závazky plnit a to řádně a včas.

Není žádným tajemstvím, že prodej či koupě nemovitosti zatíženými věcnými břemeny není vůbec jednoduchá. Často se jedná o dost komplikované situace. V takovém případě doporučujeme se obrátit na profesionální realitní kanceláře či právní pomoc.

Pokračujte ve čtení