Chci nabídku

Sprievodca predaja nehnuteľnosti v 10 krokoch

Predaj nehnuteľnosti je dôležitým krokom v živote každého človeka. Táto činnosť znamená začiatok novej kapitoly, ktorú sa často snažíme urobiť v čo najkratšom čase, a to pokiaľ možno bez nástrah. Predaj čo najrýchlejšie a za čo najlepšiu cenu sú hlavnými cieľmi všetkých majiteľov nehnuteľností. Na zabezpečenie čo najlepších skúseností s predajom nehnuteľnosti je však stále potrebná príprava.


Kľúčové slová: organizácia a trpezlivosť.

Či už sa rozhodnete predávať nehnuteľnosť sami alebo prostredníctvom realitnej spoločnosti, Reins vám pomôže rozdeliť ju do 10 krokov, ktoré vám pomôžu prejsť celým procesom.


TO-DO predajcu

1 - Definovanie metódy predaja

2 - Odhad hodnoty mojej nehnuteľnosti

3 - Vykonanie technického prieskumu nehnuteľnosti

4 - Pripraviť povinné dokumenty

5 - Vyhotovenie fotografií

6 - Vypracovať predbežnú kúpnu zmluvu

7 - Výber notára

8 - Podpis kúpnej zmluvy

9 - Zaplatenie notárskych poplatkov

10 - Príprava na zrušený predaj

  • Zachovať si istotu

  • Buďte trpezliví (v závislosti od spôsobu predaja)

  • Zaškrtnite všetky políčka na tomto zozname úloh


1 - Spôsob predaja mojej nehnuteľnosti

Či už predávate svoju nehnuteľnosť súkromne, prostredníctvom realitnej kancelárie alebo cez platformu, ako je REINS, existuje niekoľko spôsobov predaja vašej nehnuteľnosti, ktoré by ste mali dôkladne preskúmať, aby ste určili najvhodnejší a najpohodlnejší spôsob.

Niektoré možnosti sú spojené s nákladmi, ale sú menej nákladné z hľadiska času a energie. Je na vás, aby ste sa rozhodli, čo je Vašou prioritou a podľa toho konali.

Jeden na jedného:

Ak máte pocit, že viete propagovať inzerát vašej nehnuteľnosti na webových portáloch na to určeným, riadiť komunikáciu s potenciálnymi kupujúcimi, vykonávať obhliadky a vyrovnať sa s niekoľkými sklamaniami, môžete svoju nehnuteľnosť predať sami, priamo od osoby k osobe, takže nemusíte platiť žiadne poplatky. Pozitívna psychická príprava na tieto časovo náročné a niekedy aj búrlivé etapy vám môže len pomôcť!

Realitná agentúra: 

Cestu cez tradičnú agentúru si zvyčajne vyberajú majitelia, ktorí chcú delegovať proces predaja za poplatok vo výške 3 až 10 % z predajnej ceny. Uistite sa však, že ste si vybrali správne poverenie na predaj a doložky o exkluzivite v súlade s vašou stratégiou predaja.

Dávajte si však pozor: približne 6 z 10 Slovákov (59 %) verí, že realitné kancelárie majú schopnosť umožniť predávajúcim predať svoju nehnuteľnosť za najlepšiu cenu. Predávajúci môžu rýchlo nadobudnúť dojem, že za služby, ktoré dostávajú, platia príliš veľa, najmä ak sa predajná cena môže líšiť od pôvodného odhadu.

REINS: 

REINS umožňuje predávajúcim spolupracovať so všetkými najlepšími agentúrami v ich okolí, či už ide o realitné agentúry či realitných maklérov. Výsledok: efektívnejší a rýchlejší predaj za lepšie ceny.

REINS podporuje svojich zákazníkov od A po Z, od analýzy trhu, stanovenia ceny, vytvorenia inzerátu, jeho umiestnenia na internet, výberu najvhodnejších miestnych maklérov, podávania správ a monitorovania výkonnosti.

2 - Odhad hodnoty mojej nehnuteľnosti

Ak chcete skrátiť čas potrebný na predaj vašej nehnuteľnosti, potrebujete reálne ocenenie, aby ste mali istotu, že nájdete kupca. Ocenenie vašej nehnuteľnosti je základným krokom k tomu, aby ste vedeli, koľko dostanete na konci transakcie - po odpočítaní notárskych poplatkov a prípadných poplatkov za sprostredkovanie. Hodnota vašej nehnuteľnosti zohľadňuje jej stav, okolie (občianska vybavenosť, obchody, dopravné spojenie), polohu, plochu, expozíciu a dopyt po nej).

Svoju nehnuteľnosť si môžete nechať oceniť za pár minút.


3 - Technické prieskumy nehnuteľností

Ak sa chystáte predávať svoju nehnuteľnosťou, môžete si nechať vykonať technickú prehliadku od autorizovaného odborníka. Účelom technického diagnostikovania je preskúmať zdravotný stav nehnuteľnosti s cieľom jej predaja alebo prenájmu. Hlavným cieľom je zabezpečiť zdravie a bezpečnosť budúcich kupujúcich (neprítomnosť azbestu, olova, termitov atď.) a informovať ich o ďalších aspektoch, ako je napríklad spotreba energie nehnuteľnosti.

4 - Príprava povinných dokumentov

Zhromaždite si všetky potrebné dokumenty: kópiu kúpnej zmluvy, známej aj ako "list vlastníctva" (dostanete ju pri kúpe nehnuteľnosti), potvrdenie o tom, že nie je/je zaťažený hypotékou.

5 - Fotografovanie

Pretože prvý dojem je dôležitý, uistite sa, že ste svoj byt alebo dom upratali a pripravili. Pomôže to potenciálnym kupujúcim, ktorí uvidia fotografie a navštívia váš domov, aby si urobili predstavu o ňom. Fotografujte uprostred dňa, a ešte lepšie, ak je slnečno! Ideálny je formát na šírku (horizontálny). Ak využijete sprostredkovateľskú spoločnosť, vo väčšine prípadov bude za fotografovanie zodpovedná ona. Dbajte však na to, aby boli miestnosti čisté a aby boli priestory čo najviac neutrálne a priateľské.


6 - Prísľub predaja 

Dosiahli ste dohodu? Výborne, teraz môžete prejsť k predbežnej zmluve o predaji. Predkúpna zmluva je prvý formálny záväzok medzi predávajúcim a kupujúcim. Nie ste povinní využiť služby notára pri tejto formalizácii, ale vždy sa môžete rozhodnúť, že vás bude sprevádzať notár alebo iný sprostredkovateľ určený na predaj.

7 - Výber notára

Predávajúci si môže slobodne vybrať svojho notára. Úlohou notára nie je len formalizovať transakciu, ale aj pomáhať a radiť vám pri všetkých krokoch, ktoré musíte urobiť. Formalizuje zmluvu, zostaví potrebné dokumenty a postará sa o administratívne formality spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy.


8 - Podpis kúpnej zmluvy

Dostali ste sa do poslednej fázy kúpy nehnuteľnosti: podpísanie kúpnej zmluvy. Od podpisu predkúpnej zmluvy po podpis kúpnej zmluvy na notárskom úrade uplynú v priemere 3 mesiace.

Aký je dôvod tohto oneskorenia? Oneskorenie je zdôvodnené potrebou poskytnúť kupujúcemu čas na uvoľnenie finančných prostriedkov. 

Podpisom kúpnej zmluvy u notára sa začína ďalšia kapitola vášho života. Gratulujeme!


9 - Notárske poplatky

Počas procesu prevodu nehnuteľnosti sa všetky zúčastnené strany stretnú s rôznymi druhmi poplatkov. Úhrada poplatkov súvisiacich s prevodom nehnuteľnosti závisí na dohode zúčastnených strán. Ak sa rozhodne niektorý z poplatkov uhradiť realitná kancelária, je to len bonus k ponúkaným službám, nie je to však jej povinnosťou.

10 - Príprava na zrušenie predaja nehnuteľnosti

Ak je z vašej strany všetko v poriadku a vaša nehnuteľnosť je ocenená za správnu cenu, neexistuje dôvod, prečo by sa predaj nemal uzavrieť s iným kupujúcim.


Pokračujte ve čtení