Chci nabídku

Prodej bytu s hypotékou

Rozhodli jste se, že prodáte svůj byt, ale splácíte na něj hypotéku? Možná byste měli vědět, že prodej bytu s hypotékou není žádnou velkou překážkou a postup prodeje je téměř totožný jako bez hypotéky. Pojďme si tedy projít všechny možnosti prodeje nemovitosti s hypotékou:

Celou prodejní cenu uhradí kupující z vlastních prostředků

Úplně nejjednodušší je, pokud má kupuijící našetřené svoje vlastní finanční prostředky a nemusí žádat o další hypotéku. Kupující v tomto případě jen uzavře rezervační smlouvu a požádá banku o vyčíslení hypotéky - tzn. částky, kterou musí za byt doplatit. Potom  uzavírá smlouvu o koupi a úschově a převádí peníze do úschovy. Na účet banky zašle peněžní prostředky pro doplacení zbytku hypotečního úvěru. Aby mohly být peníze z úschovy uvolněné také prodávajícímu,  musí být z nemovitosti odstraněné zástavní právo (s doloženou kupní smlouvou na katastru nemovitostí) a zároveň zapsané nové vlastnické právo kupujícího.

Převod hypotéky

Další cestou je přenechání aktuální hypotéky kupujícímu. Hypotéka se pouze převede na nového majitele bytu nebo domu. V tomto případě si však kupující musí dát pozor na to, aby měl v pořádku bonitu (ohodnocení subjektu), která by byla potřeba i v případě, že by si žádal o vlastní hypotéku. Přestože v tomto případě odpadají poplatky za předčasné splacení hypotéky, kupující musí odsouhlasit podmínky hypotéky - úroky, splátky a fixaci.

Kupující žádá o novou hypotéku ve stejné bance 

Jednou z variant je situace, kdy si kupující vezme hypotéku ve stejné bance, jako má prodávající. Důvodem může být i to, že v tomto případě není nutné řešit žádnou zástavu - dojde pouze ke změně vlastníka nemovitosti. Po odsouhlasení hypotéky banka nejprve vydá finanční prostředky ke splacení původní hypotéky a zbytek z kupní ceny posílá prodávajícímu.

Kupující žádá o hypotéku v jiné bance

Toto je nejsložitější varianta. Při tomto postupu totiž na nemovitost vzniknou dvě zástavní práva, pokud s tím bude banka souhlasit. Jakmile kupující vyplatí původní hypotéku prodávajícího, zaniká původní zástavní právo a jediné zástavní právo bude mít nová banka. 
Pokračujte ve čtení