Chci nabídku

Dědictví, aneb na co si dát pozor.

Když nám zemře milovaná osoba, může se stát, že po sobě zanechá dědictví, které přinese nejasné a nepříjemné úskalí. Na co si tedy dát při dědictví pozor?

Závěť nebo ne?

Je všeobecně známo, že pokud je napsána závěť u notáře tak, aby splňovala všechny formální požadavky, celé dědičské řízení bude zjednodušené a majetek bude odkázán pozůstalým přesně dle pokynů uvedených v závěti. V tomto případě může být rozdělen majetek přesně dle představ zesnulého a rozdělení majetku se neřídí žádnými pravidly - pouze závětí samotnou.

Pokud však závěť neexistuje, čeká dědice tzv. zákonné dědičské řízení. Dědictví se tak obvykle rozděluje mezi nejbližší rodinu - manželku a děti - a to stejným dílem. V případě, že nejbližší rodina nedědí, připadne dědictví na vnoučatům.

Pozor na dluhy!

Málokdo ví, že dědictví s sebou může přinést také mnoho problémů. Jedním z nich mohou být dluhy, které zesnulá osoba nestihla zaplatit. Ty v momentě smrti spadají na dědice. Ptáte se proč? Pokud dědic přijme dědictví, okamžitě také přijímá majetkové vyrozumění. Právě to je často kamenem úrazu, protože v případě, že dluhy převyšují cenu nabytého dědictví, musí je hradit ze svého.

Samozřejmě dědic má v tomto případě několik možností:

  • přijmout celé dědictví - aktiva i pasiva

  • odmítnout celé dědictví - tím  pádem se dluhům úplně vyhne

Dědic může také požádat o tzv. výhradu soupisu pozůstalosti. V tom  případě dědic splatí dluhy jen v takové výši, aby nepřesáhly hodnotu dědictví.

Je však důležité si dát pozor na lhůtu odmítnutí dědictví. Dědictví je totiž nutné odmítnout do 1 měsíce ode dne soudního vyrozumění. Pokud má dědic trvalé bydliště v zahraničí, tato lhůta se prodlužuje na 3 měsíce. 


Dědice může překvapit také vydědění

Ano, občas se pozůstalí mohou setkat také s vyděděním a to z několika prokazatelných důvodů:

  • úplný nezájem o zesnulou osobu

  • neposkytnutí pomoci zesnulé osobě v nouzi

  • potenciální dědic spáchal trestný čin a byl odsouzený

  • dědic vede neuspořádaný životPokračujte ve čtení