Chci nabídku

Co dělat, když zdědím nemovitost?

Dědění nemovitosti, jakou je dům nebo byt, znamená konec života a začátek rozhodování, co s nemovitostí dělat. S dědictvím mohou být žaly bohužel i finanční problémy, jako je hypotéka či vztahové záležitosti.

Naopak dědění nemovitostí může být i finančním přínosem, ale zvládnutí transakce co nejlépe vyžaduje určité poznatky.

Máte-li dotazy týkající se specifické situace ohledně dědění, je rozumné vyhledat pomoc od finančního či právního poradce.

Co můžete udělat, pokud zdědíte nemovitost?

Když nemovitost zdědíte vy a vaše rodina, existují tři hlavní možnosti. Dědic nebo dědicové se v podstatě mohou rozhodnout, zda jej obývají, prodají nebo pronajmou.

  • Obývání nemovitosti znamená, že zůstane v rodině, což může být přitažlivé, jsou-li s majetkem spojeny vzpomínky. Pokud neexistuje hypotéka, může to být i ekonomická možnost.

  • Prodej nemovitosti poskytuje okamžitou hotovost, za předpokladu, že má vyšší hodnotu než hypotéka po nezbytných opravách. Může to být relativně rychlý a snadný způsob, jak co nejlépe využít dědictví domova, aniž byste museli přidávat jakákoli budoucí rizika.

  • Pronájem nemovitosti může poskytnout pasivní příjem. Stát se pronajímatelem však zahrnuje náklady a dohadování se s nájemníky. To může vyžadovat spoustu času a starostí.

Pokud zdědíte nemovitost, můžete to vyřešit vaše finanční problémy?

Pokud má nemovitost hypotéku, je třeba zvážit potřebu platit měsíční splátky. Většinu hypoték mohou snadno převzít dědici.

Problém nastává, pokud hypoteční zůstatek je vyšší než hodnota domu nebo bytu. V takovém případě mohou noví vlastníci nemovitost co nejdříve prodat za cenu nižší, než je zůstatek úvěru a vyrovnat dluh.

Pokud je dům nebo byt splacen a nemá hypotéku, stále mohou existovat značné finanční problémy. Např. potřebuje-li nemovitost nákladné opravy předtím, než bude možné ji prodat nebo ji obývat. Je třeba zohlednit i průběžné náklady na daně z nemovitostí, energie, pojištění bydlení a náklady na celkovou údržbu.

Dědění nemovitosti může být finančně prospěšné a mnohdy je to i cesta, jak zachovat místo cenných vzpomínek v rodině. Při rozhodování o tom, co dělat, je však třeba mít na paměti množství daňových, finančních a emocionálních faktorů. Hodně bude záviset na velikosti hypotéky, hodnoty nemovitosti a nákladů na údržbu.

Jakou daň je v případě dědění nebo prodeje zděděné nemovitosti zaplatit?

Daň z dědictví byla k 01.01.2004 zrušena.

Rozhodnete-li se prodat zděděnou nemovitost, která byla nabyta alespoň před 5 lety, tento příjem z prodeje nemovitosti je od daně osvobozen. Pozor však na to, zda jste nabyli nemovitost děděním v přímé řadě (např. rodiče, prarodiče, děti, vnuci) nebo v nepřímé řadě (např. sestra, bratr, teta, újo). Pokud byste jako dědic nabyli nemovitost děděním v nepřímé řadě, lhůta 5 let se vám začíná počítat ode dne nabytí dědictví.

Příklad 1: Zdědíte byt po rodičích, kteří ho vlastnili 6 let a vy ho následně hned prodáte. Znamená to, že vám nevznikla povinnost platit daň z příjmu z prodeje tohoto bytu.

Příklad 2: V roce 2019 zdědíte pozemek po bratrovi, který jej nabyl v roce 2010 a rozhodnete se jej prodat v roce 2020, v takovém případě příjem z prodeje pozemku není od daně osvobozen.

Můžu se dědictví vzdát?

Dědic určený v závěti, jakož i dědic určený na základě zákona může dědictví odmítnout. Může mít ale zpětné právní účinky. Dědictví se nabývá momentem smrti zůstavitele.

Není podstatné, zda dědic odmítající dědictví měl v době odmítnutí dědictví správnou představu o velikosti a stavu majetku nebo o výši dluhů. Na platnost prohlášení o odmítnutí dědictví toto nemá vliv a prohlášení o odmítnutí je účinné bez ohledu a omyl dědice.

Můžu se vzdát jen části dědictví?

Podle našeho zákona to není možné. Dědictví můžete odmítnout jen jako celek. Prohlášení o odmítnutí dědictví může dědic učinit do jednoho měsíce ode dne, kdy byl o dědění vyrozuměn.

Emocionální a vztahové problémy

Při dědění domova, kde rodina bývala delší dobu, mohou nastat emocionální a vztahové problémy. Pokud by každý z více dědiců odkázal část vlastnictví, může to vyřešit problémy a každý s dědiců by v ideálním případě dostal stejný díl majetku.

Chce-li jedna osoba zůstat bydlet v nemovitosti, může odkoupit vlastnické podíly ostatních dědiců.

Pokud se však nemovitost prodá, může být relativně snadné rozdělit výnosy mezi více dědiců.

Za účelem pronájmu se dědicové mohou dohodnout na rozdělení příjmu po výdajích.

Dědici často zapojují třetí stranu, jako je právník. Usnadní to tak diskusi a celkově těžkou situaci a zajistí se tak dohoda, které bude každý z dědiců rozumět, aby se předešlo budoucím nedorozuměním.

Zdědili jste nemovitost a rádi byste ji prodali? Požádejte o cenovou nabídku vaší zděděné nemovitosti prostřednictvím tohoto linku

https://www.reins.cz/chci-prodat

a rádi Vám pomůžeme při vyřizování všech potřebných náležitostí, které jsou s tímto procesem spojeny.

Pokračujte ve čtení