Chci nabídku

Zemětřesení - panelové domy vydrží víc než si myslíme

Nedávno nás z východu Slovenska zastihla zpráva o zemětřesení.
Jelikož v naší nabídce převážně naleznete kompletně zrekonstruované byty v panelových domech, jsme rádi, že právě tyto byty mohou při zemětřesení vydržet více a jsou stále vnímány jako kvalitní a bezpečné.

Na úvod bychom si měli říci, co vlastně zemětřesení je. Jsou to otřesy zemské kory, které se projevují na zemském povrchu. Může se vyskytovat na různých místech a z různých příčin. V oblasti činných sopek se vyskytují sopečná zemětřesení. Zapříčinuje jejich pohyb magmatu a napětí plynů pod sopkami. Propadnutím stropů jeskyní nebo zavalením prostor po důlní těžbě vznikají závalová zemětřesení. Zemětřesení se může vyvolat i velkým odstřelem v kamenolomu.

Které stavby jsou ohroženy a naopak, které patří mezi ty bezpečnější

Závisí to na technologii, kterou je postavena. Některé stavební technologie odolávají zemětřesením lépe, jiné hůře a nemusí to primárně souviset s věkem budovy. Jsou to například římské starověké stavby, které zemětřesením odolávají úplně. Například Panteon je jedna z mála římských staveb, kde nejsou praskliny. Odolává jim technologie starověké betonáže.

Dobrým příkladem jsou i výškové stavby v Japonsku, které se již plánovitě dělají tak, že se tam dává takzvaná seismická brzda, a proto lépe odolávají účinkům dynamického zatížení. Do některých podlaží se dává koule, pohyblivé závaží nebo voda, která vyvažuje dynamické účinky zemětřesení.

Zemětřesení je nebezpečné v tom, že na budovu působí dynamickým zatížením. Paneláky jsou na tom staticky relativně dobře. Jedná se o betonové stavby navržené tak, aby v jisté dávce nebo intenzitě zemětřesením odolaly.

V oblastech, kde je riziko seismické aktivity, jako zmiňované Japonsko, jsou jistá omezení při přestavbách. Nesmějí tam být například převislé konstrukce. Něco podobného se stalo v Turecku. Tam byly velké škody, ale proto, že ve více budovách nebyly dodrženy některé postupy, které se pro oblasti se seismickou aktivitou doporučují.

Stavební normy, podle kterých se staví domy, zohledňují seismické riziko. Tam, kde je riziko vyšší, platí o něco přísnější stavební normy. Pak platí i známá biblická věta – postav svůj dům na skále. To znamená, že čím mám pevnější podloží, žulové, vápencové nebo pískovcové, tak je to vždy pro stavbu lepší než když je to postaveno na štěrcích, štěrkopíscích, nebodaj v údolí niv potoků a řek, kde jsou ty sedimenty nejméně zpevněné a pak se tam projevují lokální účinky zemětřesení.

Jak zabespečit budovu

Statik nadimenzuje takzvaný nosný systém budovy. V rámci něj musí být různé ztužující stěny, zavětrovací prvky a podobně. Celou konstrukci posuzuje také na dynamické vlivy, a to se provádí hlavně při výškových a veřejných stavbách.

U rodinných domů je to jiné, neboť někteří lidé si je staví i svépomocí, mohou být proto náchylné k poškození a více ohrožené, protože tam nemusí být různé ztužující prvky.

U paneláků a starších staveb se kladl důraz na statické řešení a ty do jisté míry odolají. Nemáme však nadimenzované stavby na zemětřesení, jaké jsou v Japonsku. Ale i tam nastávají při zemětřeseních škody, takže tomu nemůže každá stavba odolat. Jisté požadavky jsou však běžně zohledněny iv nové stavbě.

Podívejte se na naši aktuální nabídku bytů mezi kterými najdete i mnoho nově zrekonstruovaných nemovitostí v panelových domech.

Pokračujte ve čtení