Chci nabídku

Dědictví a následný prodej nemovitosti

Víte, jak prodat zděděnou nemovitost? Podívejte se na nás krátký přehled. 

Zdědil jsem nemovitost - co teď?

V případě, že přijmete dědictví nemovitosti, měli byste vědět, že majitelem odkazánané nemovitosti se stanete už v den smrti. Ovšem než bude vyřízené dědické řízení, nemůžete s nemovitostí nijak nakládat ani manipulovat - v této fázi je prodej nemovitosti ze zákona zakázaný. 

Co tedy můžu s nemovitostí dělat?

víme, že dědické řízení nějakou dobu trvá. Avšak nikdo nemá zájem na jeho prodlužování, a tak jakmile notář ověří fakt, že jste právoplatným dědicem nemovitosti, můžete začít užívat svou novou nemovitost dle libosti. V tom případě mluvíme o tzv. obvyklé užívání, kdy se můžete do domu nebo bytu nastěhovat a začít se o ně starat a udržovat je (drobné opravy, udržování pořádku apod.). S velkými změnami ale ještě chvíli počkejte, než bude dědické řízení ukončeno. Až potom totiž můžete případě nemovitost prodat nebo se pustit do větších změn. 

Pokud byste chtěli nemovitost prodat a o nic se nestarat, kontaktujte nás. Proč prodávat s REINS? 

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti z dědictví 2021 

V roce 2021 se v oblasti realit událo hned několik změn a jedna z nich se týká právě dani z příjmu při prodeji nemovitosti. 

 

Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let nebo trvalé bydliště minimálně 2 roky - tzv. časový test 

Pokud zděděnou nemovitost vlastníte alespoň 5 let, Vaše povinnost platit tuto daň dopadá. to platí také v případě, že v nemovitosti trvale bydlíte po dobu minimálně 2 let. Tato podmínka však platí pouze pro nemovitosti zděděné v roce 2020. 

Od 1.1.2021 se tato doba prodlužuje na 10 let.

Dědictví v přímé linii

V případě, že byl odkazující Vaším přímým příbuzným (rodič, prarodič, manžel/manželka), lhůta se zkracuje o dobu, kdy byla nemovitost ve vlastnictví zemřelého. 

Pokud však podmínky pro osvobození daně z příjmu při prodeji nemovitosti z dědictví nebyly splněné,m budete muset daň zaplatit. Její sazba je 15 % pro fyzickou osobu. Základem této daně je rozdíl mezi prodejní cenou a cenou určenou soudním znalcem v oblasti nemovitostí. Pokud Vám však vznikly nějaké výdaje související s prodejem nebo opravou, můžete si je samozřejmě odečíst. Pokračujte ve čtení